Ceny a soutěže close
Soutěž Cena
Proběhlé výstavy

Robert Parthen - obrazy

Termín: 1.4.2011 -
Místo: Václavské nám. 31, Praha 1
Otevírací doba:
Typ výstavy:výstava obrazů

                     
Popis:


         ROBERT PARTHEN (*1928) Malíř pozoruhodné invence, zařazený v německém lexikonu výtvarného umění (allgemeines Lexikon der Kunstsehaffenden XX. Jahrhunderts) mezi padesát nejvýznamnějších malířů Německa, nás oslovuje svými lyrickými olejomalbami krajin a měst v duchu realistické tradice evropské krajinomalby. Malířská virtuozita a smysl pro krásu provází celé životní dílo Perthenovo jako noblesní přepis umělcových virtuálních dojmů na paletu úchvatných barevných tonů. Malíř žil a tvořil v posledních třiceti letech v Mnichově, Stuttgartu a Ludwigsburku. Pro výtvarnou inspiraci však často zajížděl do Bretaně, Burgundska, Alsaska, Toskánska, Jižních Tyrol a jižních Čech. Svými svěžími uměleckými smysly dokázal vždy nalézat témata k oslavě krásy krajiny i lidských sídel. Jeho cit pro hledání krásna přinášel záhy ovoce v podobě dokonalých malířských děl svědčících o dozrání k vyhraněné umělecké individualitě. Umělecká cesta malíře dosáhla vrcholu v posledních patnácti letech, tedy ve věku, kdy umělcovi vrstevníci se ohlížejí zpátky a žijí z podstaty své výtvarné minulosti. Robert Parthen však na svých posledních výstavách prokázal i ve svém věku obdivuhodnou schopnost povznést na začátku 21. století střízlivou reakčnost své tvorby do nových dimenzí. Mnohá tvarová zjednodušení i nové pohledy na krajinu nám dávají možnost objevit malířovu schopnost trvalého hledání, jež bývá výsadou mládí. Malíř během celé své dosavadní životní pouti zůstal vždy věrný své realistické malbě, byť v duchu obrazové řeči 20. Století a nepodléhal žádným proudům abstrakce. Jeho umění je čitelné, avšak nikoliv podbízivé, vychází z tradic evropského realismu a vlastních uměleckých představ. Je sympatické, že si zachoval svůj charakteristický rukopis po celou životní dráhu své tvorby a přitom jeho dílo je mnohostranně tvárlivé v nekonečných variacích. Malířova komorní krajinomalba vyvolává v divákovi reminiscenci na vlastní svět dětství a mládí, čímž se mu stává blízkou. Specifické vnímání světla a podivuhodných harmonií čistých i lomených tónů na plátnech zátiší i krajin vzbuzuje v nás pocit obdivu k novému pojetí malířovi oslavy života i přírody.
 
Autor: Robert Parthen
Dokumenty: